AlphaCard Thailand

คนละครึ่ง เฟส 5

คนละครึ่ง เฟส 5 ลงทะเบียนได้แล้ว เริ่มใช้ได้ 1 ก.ย. นี้

โครงการ คนละครึ่งเฟส 5 ที่จะเปิดให้ผู้ใช้ทั้งรายเก่าและใหม่ลงทะเบียนและยืนยันสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือ www.คนละครึ่ง.com เพื่อรับเงิน 800 บาท ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยในเฟสนี้จะให้สิทธิกับผู้ใช้ทั้งหมด 26 ล้านคน

คนละครึ่ง เฟส 5 สามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 วงเงิน 800 บาท สนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนดจากภาครัฐในอัตรา 50% และใช้จ่ายต่อวันได้ไม่เกิน 150 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  • ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
  • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเฟส 3
  • ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
  • ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

วิธีการยืนยันสิทธิสำหรับผู้ใช้รายเก่า

ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งตั้งแต่เฟส 1-4 ต้องยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป และต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในเวลา 22.59 น. วันที่ 14 กันยายน 2565 หากพ้นกำหนดเวลาจะถูกตัดสิทธิ

วิธีการสมัครสำหรับผู้ใช้รายใหม่

สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และ แอปเป๋าตัง ผู้ใช้รายใหม่จะได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปเป๋าตัง ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปฯ หรือข้อความ (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5

นอกจากนั้นก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชั่น “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว