AlphaCard Thailand

เช็คเครดิตบูโรผ่านแอป

How to เช็คเครดิตบูโรผ่านแอปด้วยตัวเอง

เครดิตบูโร คือ ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อหรือหนี้สินต่างๆ ว่าเรามีหนี้สินกับที่ไทย เท่าไหร่ และมีการชำระหนี้แบบไหนบ้าง จ่ายหนี้ตรงตามกำหนดหรือผิดนัดชำระบ้างไหม ซึ่งธนาคารต่างๆ ก็จะใช้ข้อมูลเครดิตบูโรมาพิจารณาร่วมกับเงื่อนไขอื่นๆ ในการให้ผ่านหรือไม่ผ่านสินเชื่อหรือบัตรเครดิตที่เราขอไป

ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมว่าเครดิตบูโรคืออะไร เอาข้อมูลเครดิตมาจากไหน และข้อมูลเหล่านี้สำคัญยังไง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความ ตอบคำถาม เครดิตบูโรคืออะไร? สำคัญยังไง? 

การตรวจเครดิตบูโรปัจจุบันสามารถทำได้หลายวิธี และวิธีหนึ่งที่น่าจะสะดวกที่สุดสำหรับใครหลายๆ คนก็คือ การใช้แอปพลิเคชันนั่นเอง เพราะเดี๋ยวนี้หลายคนก็มีแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆ ที่ใช้บริการติดเครื่องกันอยู่แล้ว และทางเครดิตบูโรเอง เขาก็เปิดให้เราเช็คข้อมูลเครดิตบูโรของตัวเองผ่านหลายแอปพลิเคชันของหลายธนาคารเลย

จะมีแอปพลิเคชันจากธนาคารไหนบ้าง แล้วต้องทำยังไง ไปดูกันเลย

แอป MyMo - ธนาคารออมสิน

เช็คเครดิตบูโร

แอป ttb touch - ธนาคารทีเอ็มบีธนชาติ

เช็คเครดิตบูโร

แอป KKP Mobile - ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

เช็คเครดิตบูโร