AlphaCard Thailand

SCB Academy SCB BAM

SCB Academy ผนึก BAM จัดทำคอร์สทักษะคนดิจิทัล ผลักดันองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะกำลังคนดิจิทัล กับ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM โดย SCB Academy จะให้บริการและสนับสนุนการจัดทำคอร์สเรียนต่างๆ ให้กับ BAM เพื่อให้พนักงานของ BAM เรียนรู้วิถีการทำงานในรูปแบบใหม่ เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven Organization) และสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรสู่สังคมได้ โดยมี คุณวิษณุ ศรีเจริญ Head of Transformation ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนธนาคารในการลงนามกับคุณชูพงษ์ โภคะสวัสดิ์ รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และนายสันธิษณ์  วัฒนกุล รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้