AlphaCard Thailand

บัตรเครดิตซิตี้ citi Mastercard Shopee 3000

สมัครบัตรเครดิต Citi Mastercard ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อรับ Shopee e-Voucher มูลค่า 3,000 บาท

วันนี้ – 6 ธันวาคม 2565 เมื่อสมัครบัตรเครดิต Citi Mastercard (Citi Cash Back, Citi Rewards, Citi Premier) และใช้จ่ายครบ 8,000 บาท ภายใน 30 วันหลังได้รับอนุมัติ รับ Shopee e-Voucher มูลค่า 3,000 บาท พร้อมรับสิทธิ์ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

บัตรเครดิต Citi Mastercardที่ร่วมรายการ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก
บัตรเครดิต ซิตี้ รีวอร์ด citi reward
บัตรเครดิต ซิตี้ พรีเมียร์

เงื่อนไข

 1. ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ จะต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้ ประเภทบัตรหลัก โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และทำการสมัครบัตรเครดิตซิตี้
 2. ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ จะต้องทำการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ โดยให้ข้อมูลส่วนตัวสำหรับการติดต่อผ่านแบบฟอร์มทางออนไลน์นี้เท่านั้น ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565 และได้รับการอนุมัติบัตรภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 เท่านั้น พร้อมทั้งสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์
 3. บัตรเครดิตซิตี้ที่เข้าร่วมโปรแกรม ได้แก่ บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์ บัตรเครดิต ซิตี้ รีวอร์ด บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก เท่านั้น
 4. ผู้ที่จะได้รับ Shopee e-Voucher มูลค่า 3,000 บาทนี้ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นสำหรับการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ผ่านช่องทางออนไลน์อื่น
 5. สำหรับลูกค้าใหม่ที่ทำตามเงื่อนไขข้างต้นจะได้รับ Shopee e-Voucher มูลค่า 3,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 8,000 บาท ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติ

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. โปรแกรมนี้มอบสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตซิตี้เป็นบัตรหลัก ที่ไม่เคยมีบัตรเครดิตซิตี้ประเภทใดมาก่อน หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรเครดิตซิตี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 2. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลสำหรับการสมัครบัตรหลักเท่านั้น โดยจำกัดการมอบของกำนัลเพียง 1 รายการสำหรับ 1 ผู้สมัครบัตรหลักเท่านั้น
 3. ธนาคารฯ จะจัดส่ง Shopee e-Voucher ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคารฯภายใน 90 วัน หลังจากผู้สมัครทำตามเงื่อนไขที่กำหนด
 4. ของกำนัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรโมชั่นหรือของกำนัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ของกำนัลหมด ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของกำนัลในราคาที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า
 6. การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารฯแต่เพียงเดียวและถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ผลิตภัณฑ์และบริการที่กล่าวถึงในใบสมัครนี้ไม่ได้เสนอให้กับบุคคลที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป, เขตเศรษฐกิจยุโรป, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์,เขตเจ้าพนักงานศาลเกิร์นซีย์ เขตเจ้าพนักงานศาลเจอร์ซีย์ โมนาโก ซานมารีโน นครรัฐวาติกัน ไอล์ออฟแมน หรือสหราชอาณาจักร ใบสมัครนี้ไม่ใช่และไม่ควรตีความว่าเป็นการเสนอคำเชิญหรือการชักจูงให้สมัคร บัตรเครดิตซิตี้, บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และบริการใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้แก่บุคคลดังกล่าว
 8.  

  ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการนี้ ถูกนำเสนอโดยธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับอนุญาตจากซิตี้กรุ๊ปให้ใช้เครื่องหมายทางการค้าเป็นการชั่วคราว โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการ